Вища освіта європейського рівня!

2022-02-24 13:31

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» здійснює набір на денну та заочну форми навчання для здобуття ступеня вищої освіти:

бакалавр та магістр за спеціальністю 081 «Право» освітні програми:
- слідчо-прокурорська та адвокатська діяльність,
- судово-управлінська діяльність,
- цивільна та господарська юстиція, інтелектуальна власність,
- міжнародна юстиція;

бакалавр та магістр за спеціальністю 053 «Психологія» освітня програма:
- інструментальні психофізіологічні дослідження на поліграфі;

бакалавр та магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітня програма:
- управління інтелектуальною власністю;

бакалавр та магістр за спеціальністю 293 «Міжнародне право»;

бакалавр та магістр за спеціальністю 061 «Журналістика» освітня програма:
- реклама та зв’язки з громадськістю;

бакалавр за спеціальністю 125 «Кібербезпека»;

магістр за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

У нас ви можете також здобути другу вищу освіту за спеціальністю 081 «Право».

У структурі інституту є Фаховий коледж Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», який здійснює набір випускників 9-х та 11-х класів на навчання для здобуття освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 081 «Право».

Випускники коледжу продовжують навчання на 3 курсі бакалаврату Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

Використання сучасних технологій в організації освітнього процесу, застосування позитивного національного та зарубіжного інноваційного досвіду, постійна модернізація матеріально-технічної бази, створення комфортних умов для навчання, проживання і самореалізації студентів є нашими основними принципами діяльності.

Сучасна матеріально-технічна база та соціальна інфраструктура, яка включає два навчальні корпуси, комфортабельний гуртожиток, новий стадіон, дозволяють забезпечити не тільки якісне навчання та практичну підготовку здобувачів освіти, але й задовольнити їхні соціальні потреби.

Випускники Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» є висококваліфікованими юристами, правоохоронцями, менеджерами, журналістами та психологами.
Наш вищий навчальний заклад гарантує вищу освіту європейського рівня!

м. Київ, 02121
Харківське шосе, 210
www.kyivinstitute.com
kyiv.institute.law@gmail.com
+38(044)563-80-64, +38(044)563-80-75

www.facebook.com/kiev.onua
www.instagram.com/kyiv_nuoua
www.instagram.com/studsovet_kiev
Приймальна комісія: тел. +38(050)702-92-00

Інші новини:


Ірис Новакова – творець неповторного солодкого мистецтва

Те, що робить ця жінка з прекрасним ім’ям Ірис – не піддається короткому  опису. Це – справжні кондитерські шедеври, втілення її фантазій та бачення навколишньої краси, які, крім прекрасного зовнішнього оформлення, відрізняються особливим смаком.

2022-02-24 16:13