«КМ МEDIA» – крокуючи у ногу з часом

2021-06-17 09:13

Видавництво «Країна мрій» функціонує на ринку України з 1999 року. Починало свою роботу з друкованих чорно-білих, а потім кольорових підручників для 1-11 класів української школи.

Ще 8 років тому «КМ МEDIA» почало використовувати використання QR-коди в друкованих підручниках (запатентовано видавництвом). Тобто матеріал, що розглядався в підручниках, за мить розкривався і доповнювався. Спочатку видавництвом створювався мультимедійний дидактичний контент для книг, а потім було прийнято рішення про перехід до створення контенту для освітнього процесу у вигляді уроку.

На сьогодні видавництво «КМ МEDIA», крокуючи в ногу з діджиталізацією освіти, спеціалізується, здебільшого, на медіапродукті. Наразі, дистанційна форма навчання безпосередньо підштовхує до невідворотності використання електронних освітніх ресурсів у вигляді дидактичних матеріалів.

Основною цільовою аудиторією видавництва «КМ МEDIA» є обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, інклюзивно-ресурсні центри, дошкілля, вчителі початкової школи, вчителі математики 5-9 класів та батьки дітей. 

Видавництвом розробляється мультимедійний дидактичний контент як для початкової, так і для старшої школи. На мультимедійний дидактичний контент для початкової школи «Нова українська школа» видавництво «КМ МEDIA» має гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», на інклюзію для початкової школи – гриф «Схвалено Міністерством освіти і науки України», для математики 5-9 клас – гриф «Схвалено Міністерством освіти і науки України». Мультимедійний дидактичний контент для Нової української школи подається у формі коротких навчальних відео, анімації в форматі MP-4, які вчитель використовує під час уроку для того, щоб ширше, глибше, простіше, наочніше відтворити програмовий навчальний матеріал. 

Навчальні відео стосуються певної тези. Тривалість відеосюжетів – від 30 секунд до трьох хвилин.

Для 1-3 класів розроблено по 1500 навчальних відео. Запропонований контент покликаний формувати також STEM-мислення з першого класу, тобто використання певного обсягу знань і власного досвіду учня для формування самостійного висновку стосовно якоїсь конкретної проблеми. Діти, які навчаються за принципом «граючись, навчаюся» та «навчаючись, граюсь», більш розкуті, закладають традиції все обговорювати. Видавництво КМ МEDIA ставить собі мету навчити дітей мислити та висловлювати свої думки вголос, щоб нівелювати невпевненість.

Над розробкою мультимедійного дидактичного контенту видавництва працює редакційний відділ. Використовують переважно патріотичні та гуманістичні тексти. Окремо творчо напрацьовується дикторський текст, за матеріалами якого монтується відеосюжет чи створюється анімація.

Видавництво оплачує ліцензію за використання анімаційних об’єктів та відео правовласникам. «КМ МEDIA» виробило стиль спілкування з учнями через екран монітору на рівних: в особі однодумця чи однокласника (-ці). Пояснюється матеріал дуже просто, доступною мовою. 

Голосом мультимедійного дидактичного контенту є Євген Сидоренко, заслужений актор України, який для першачків використовує одну подачу матеріалу, а для п’ятих класів – вже іншу.

Видавництво також співпрацює щодо озвучення з акторами Чернігівського Молодіжного театру та дітьми (пояснення – рівний рівному). Такі підходи запобігають використання штампів серед викладеного матеріалу та підвищують рівень засвоєння знань. 

Перед продажем мультимедійного дидактичного контенту видавництвом «КМ МEDIA» проводиться декілька зустрічей із представниками зацікавлених сторін:

- знайомство з можливостями видавництва;
- розгляд особливостей роботи з електронним каталогом продукції та з календарним плануванням;
- навчання щодо методики використання та опрацювання розроблених відеосюжетів по окремо взятих предметах, що між собою інтегруються. Саме принципи компетентісного навчання та інтегрованості закладені в державні стандарти початкової освіти;
- особливості організації роботи дитини по опрацюванню певного контенту.

Доступ до матеріалів мультимедійного дидактичного контенту надається паралельно і вчителю, і учням одного класу. Вчитель опрацьовує певне відео і тільки після цього переходить до іншого сюжету. Також педагог може керувати процесом дистанційно або надавати доступ для самопідготовки учня, тобто рекомендувати використання того чи іншого контенту вдома.

Наразі мультимедійним дидактичним контентом, придбаним за кошти об’єднаних територіальних громад, забезпечені майже всі населені пункти Чернігівської області, що мають інтернет-покриття. Безпосередньо у м. Чернігові закуплено 22 комплекти мультимедійного дидактичного контенту, але видавництво «КМ МEDIA» на волонтерських засадах підключило всі перші класи шкіл міста до власного мультимедійного дидактичного контенту. Такий підхід використано, щоб створити вмотивоване ставлення до навчання серед учнів. 

На сьогодні видавництво «КМ МEDIA» працює над розробкою мультимедійного дидактичного контенту 4-5 класів для освоєння державної субвенції для Нової української школи. Протестують напрацювання на пілотних 137 класах міст України, щоб порівняти, чи ефективніше та якісніше буде освоюватись освітнє середовище школярами.

Також видавництво веде перемовини про створення цифрових лабораторних у форматі 3D із фізики, хімії, біології. 

Видавництво «КМ МEDIA» розвивається та вдосконалюється щодня, в тому числі і за рахунок комунікації з вчителями, які користуються мультимедійним дидактичним контентом. 

Тетяна ЗАБАШТАНСЬКА, учасниця проєкту «Школа журналістики ДП» 

Інші новини:


​​​​​​​Секрет високоточної зброї від стресу та відновлення жіночого здоров’я після ударів війни – від відомих лікарів Василя Отрошка й Олексія Казакова

Відомий проєкт видання "Деснянська правда"  – ДП Кава – відновився в повному форматі. І 16 червня в готелі "Придеснянський", який гостинно відчинив  свої двері для такого заходу, зібралися наші пані та панянки, успішні в багатьох сферах діяльності на Чернігівщині.

2022-06-27 12:21