Постанова Центральної виборчої комісії від 4 жовтня 2020 року № 343

2020-10-05 10:22

Про виконання судового рішення у справі № 855/61/20

До Центральної виборчої комісії 18 вересня 2020 року надійшла заява Давиденко Людмили Олексіївни разом з іншими документами щодо реєстрації її кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року.

Давиденко Л.О. під час подання до Комісії 18 вересня 2020 року документів для реєстрації кандидатом у народні депутати України пред’явила паспорт громадянина України у вигляді картки. Крім того, нею разом з іншими документами для реєстрації кандидатом у народні депутати України подано ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки.

Водночас до Комісії 19 вересня 2020 року надійшли звернення Германа Д.О. щодо можливих порушень порядку зміни прізвища Давиденко Л.О. та анулювання її паспорта громадянина України, виданого на вказане прізвище. 

У зв’язку з цим Комісія листом від 21 вересня 2020 року № 21-24-2741 звернулася до Міністерства внутрішніх справ України, а листом від 22 вересня 2020 року № 21-41-2751 – до Державної міграційної служби України з проханням надати інформацію про дійсність паспорта громадянина України Давиденко Л.О. і в разі підтвердження факту його недійсності – про дату анулювання та інші обставини, які мають значення під час вирішення питання про реєстрацію кандидатом у народні депутати України.

Відповідно до надісланого Комісії листа Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ України від 22 вересня 2020 року № 31596/16-2020 указаний Департамент спільно з Державною міграційною службою України розглянув лист Комісії від 21 вересня 2020 року № 21-24-2741 та поінформував, що за даними єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України паспорт, виданий на ім’я Давиденко Людмили Олексіївни, 5 лютого 1980 року народження, з 18 вересня 
2020 року визнано недійсним.

За результатами розгляду заяви Давиденко Л.О. та поданих документів,  враховуючи, що передбачений пунктом 6 частини другої статті 55 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон) документ вважається таким, що не поданий для реєстрації кандидата в народні депутати України, Комісія відповідно до пункту 2 частини першої статті 60 Закону постановою від 23 вересня 2020 року № 286 відмовила в реєстрації кандидата у народні депутати України Давиденко Л.О., висунутій у порядку самовисування в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року.

Не погоджуючись із постановою Комісії від 23 вересня 2020 року № 286, Давиденко Л.О. 28 вересня 2020 року звернулася до Шостого апеляційного адміністративного суду з позовом до Комісії, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, – Державна міграційна служба України, у якому просила суд визнати протиправною та скасувати постанову Комісії від 23 вересня 2020 року № 286 та зобов’язати Комісію зареєструвати її кандидатом у народні депутати України, висунутим у порядку самовисування, в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року.

Рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду від 30 вересня 2020 року у справі № 855/61/20 у задоволенні позову Давиденко Л.О. було відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції дійшов висновків про правомірність спірної постанови Комісії від 23 вересня 2020 року № 286 у частині відмови в реєстрації Давиденко Л.О. кандидатом у народні депутати України через неподання нею всіх документів, передбачених частиною другою статті 55 Закону, та про те, що Комісія діяла на підставі, в межах повноважень, в порядку та у спосіб, визначені Конституцією України та законами України.

Постановою Верховного Суду від 3 жовтня 2020 року у справі № 855/61/20 зазначене рішення Шостого апеляційного адміністративного суду скасовано та прийнято нове рішення, яким визнано протиправною та скасовано постанову Комісії від 23 вересня 2020 року № 286 і зобов’язано Комісію зареєструвати Давиденко Л.О. кандидатом у народні депутати України, висунутим у порядку самовисування, в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року.

Верховний Суд наголосив, що "дотримання вимог Закону є беззаперечно важливим для принципу правової визначеності, проте таке дотримання повинно відповідати меті, установленій Законом, а перевірка дотримання цих норм не повинна зводитися до виключно формальних дій з боку органу, уповноваженого здійснювати контроль за дотриманням Закону, та позбавляти особу права бути обраною".

Верховний Суд зазначив, що Європейський Суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) у своїй практиці виробив певний підхід до тлумачення статті 3 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі – Конвенція), що містить зобов’язання Високих Договірних Сторін проводити вільні вибори з розумною періодичністю шляхом таємного голосування в умовах, які забезпечують вільне вираження думки народу у виборі законодавчого органу.

При цьому право на вільні вибори не має абсолютного характеру, наведене право особи може бути обмеженим, якщо це передбачено законом, проте таке обмеження повинно бути розумним і співмірним цілям і завданням закону. Підстави для відмови мають грунтуватися на об`єктивних критеріях і бути чітко визначені в законі.

З посиланням на рішення ЄСПЛ від 9 квітня 2002 року у справі "Подколзіна (Podkolzina) проти Латвії" (скарга № 46726/99) та рішення Конституційного Суду України від 4 квітня 2012 року у справі № 7-рп/2012, Верховний Суд дійшов висновку, що процедура прийняття рішення Комісією про відмову Давиденко Л.О. в реєстрації кандидатом у народні депутати України не була справедливою та об`єктивною, оспорюване рішення, прийняте за наслідком такої процедури,  ґрунтується на неповній інформації, у зв’язку з чим це рішення не відповідає критеріям правомірності, наведеним у частині другій статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України).

Окремо Верховний Суд зауважив, що в період швидкоплинного виборчого процесу та скорочених строків для прийняття рішення і Комісією, і судом органи Державної міграційної служби України не надають необхідної інформації для своєчасного розгляду справ та прийняття рішень і такими діями фактично втручаються у виборчий процес.

Також Верховний Суд наголосив, шо Комісія в жодному разі не звільняється від обов’язку здійснити перевірку Давиденко Л.О. як кандидата в народні депутати України на предмет відсутності обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною відповідно до статті 9 Закону.

Згідно зі статтею 1291 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання.
Частиною другою статті 14 КАС України встановлено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.

За змістом частин першої, третьої статті 272 КАС України судові рішення за наслідками розгляду судами першої інстанції справ, пов’язаних із виборчим процесом, набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а в разі їх апеляційного оскарження – з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції. Судові рішення суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду такої категорії справ набирають законної сили з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені.

Верховний Суд дійшов висновку, що ефективним способом відновлення порушеного права Давиденко Л.О. є необхідність зобов’язати Комісію зареєструвати її кандидатом у народні депутати України, висунутим у порядку самовисування, в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року.

Враховуючи викладене, відповідно до статті 1291 Конституції України, частини другої статті 14, частин першої, третьої статті 272 Кодексу адміністративного судочинства України, пункту 9 частини другої статті 30, частини другої статті 55, частини другої статті 56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев’ятої, десятої статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись  статтями 11 – 13, пунктом 6 статті 19 Закону  України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидата в народні депутати України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 208 у порядку самовисування на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року:

Давиденко Людмила Олексіївна, народилася 5 лютого 1980 року в місті Бахмач Бахмацького району Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, відсутні відомості щодо партійності, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

2. Внести зміни до постанови Центральної виборчої комісії 
від 29 вересня 2020 року № 317 "Про форму, колір і текст виборчого бюлетеня з проміжних виборів народного депутата України 25 жовтня 2020 року для голосування в одномандатному виборчому окрузі № 208", доповнивши додаток після позиції щодо кандидата в народні депутати України Гунька Ігоря Віталійовича новою позицією такого змісту:

"Давиденко Людмила Олексіївна, 1980 року народження, освіта вища, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, проживає в місті Києві, безпартійнa, самовисування".

3. Копію цієї постанови та посвідчення встановленої форми видати кандидату в народні депутати України Давиденко Л.О.

4. Цю постанову надіслати відповідному регіональному друкованому засобу масової інформації для оприлюднення у триденний строк з дня її прийняття.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.


Голова Центральної виборчої комісії О. ДІДЕНКО

Інші новини:


Ірис Новакова – творець неповторного солодкого мистецтва

Те, що робить ця жінка з прекрасним ім’ям Ірис – не піддається короткому  опису. Це – справжні кондитерські шедеври, втілення її фантазій та бачення навколишньої краси, які, крім прекрасного зовнішнього оформлення, відрізняються особливим смаком.

2022-02-24 16:13